Toteutus

Energiasuunta-palvelun toteuttaa aina Ilmastoinfon valtuuttama palveluntarjoaja. Palvelu tilataan lomakkeella Ilmastoinfosta, joka välittää toimeksiannon toteuttavalle taholle. Valittu palveluntarjoaja ottaa yritykseen yhteyttä, sopii kenttäkatselmuksen ajankohdasta sekä lähettää yritykselle lähtötietolomakkeen. Palveluntarjoaja myös laskuttaa asiakasta palvelun toteutuksesta.

Yrityksen aktiivinen osallistuminen, kuten lähtötietolomakkeen huolellinen täyttö ja kohteen energia-asioita tuntevan henkilön mukana olo katselmuksessa ovat edellytyksenä parhaalle lopputulokselle.

Prosessin kulku
(kuva aukeaa suuremmaksi klikkaamalla)

Energiasuunta-prosessi

 1. Asiakas tilaa palvelun. Ilmastoinfo välittää tilauksen asiakkaan valitsemalle palveluntarjoajalle.
 2. Palveluntarjoaja ottaa yhteyttä asiakkaaseen, sopii kenttäkatselmuksen ajankohdasta ja lähettää asiakkaalle lähtötietolomakkeen.
 3. Asiakas täyttää huolellisesti lähtötietolomakkeen ja palauttaa sen palveluntarjoajalle vähintään viikkoa ennen katselmuspäivää.
 4. Katselmus kestää kohteesta riippuen noin 2 tuntia. Asiakkaan edustajan ja kiinteistöhuollosta vastaavan paikalla olo on välttämätöntä.
 5. Palveluntarjoaja laatii raportin havainnoistaan ja lähettää sen asiakkaalle mahdollisimman pian katselmuksen toteuttamisen jälkeen
 6. Ilmastoinfo lähettää asiakkaalle palautekyselyn palvelusta.

 

Katselmusajankohdan sopiminen

 • Suositeltava katselmusajankohta riippuu kohteesta. Yleensä katselmus tehdään lämmityskauden aikana.
 • Katselmuksessa tulisi olla paikalla:
  • asiakkaan edustaja
  • kohteen huoltomies
  • vuokranantajan edustaja (tarvittaessa).
 • Suosittelemme tilaamaan palvelun hyvissä ajoin, vähintään kuukautta ennen toivottua toteutusajankohtaa.
  Näin ehditte rauhassa täyttämään lähtötietolomakkeen.

Lähtötietolomake

 • Lomake tulee palauttaa vähintään viikkoa ennen kenttäkatselmusta.
 • Harmaat osat täyttää katselmoija.
 • Asiakas täyttää lomakkeen niiltä osin kuin tietoja on käytettävissä.
 • Lomakkeessa kysytään:
  • Perustiedot kiinteistöstä
  • Rakennustilavuus ja pinta-ala
  • Lämpöenergian kulutustiedot niiltä vuosilta mistä tiedossa
  • Sähkönkulutus niiltä vuosilta mistä tiedossa
  • Vedenkulutus niiltä vuosilta mistä tiedossa
  • Kaukokylmän kulutus niiltä vuosilta mistä tiedossa
 • Lähtötietolomakkeen tietoja käytetään investointien kannattavuuden arvioinnissa sekä kiinteistön energiavirtojen hahmottamisessa.

 

Katselmuksen sisältö

Kenttäkierros aloitetaan lyhyellä keskustelulla, jossa käydään läpi palvelun tavoitteet sekä kiinteistön lähtötiedot, joita mahdollisesti vielä täydennetään. Katselmoija luo aloituskeskustelussa kuvan kohteena olevasta kiinteistöstä, sen toiminnoista, huolto- ja kunnostushistoriasta sekä tiedossa olevista epäkohdista energian tehokkaan käytön suhteen.

Aloituskeskustelun jälkeen rakennus kierretään läpi yrityksen edustajan ja huoltomiehen tai vastaavan henkilön kanssa, jolloin havainnoidaan kohteen kiinteistötekniikkaa ja energiatalouteen vaikuttavia seikkoja. Katselmuksen aikana tehdään yleiskierros toimitiloissa sekä muun muassa lämmönjakohuoneessa, ilmanvaihtokonehuoneessa, rakennusautomaatiovalvomossa ja tarkastetaan sähköpääkeskus sekä päävesimittari. Tilanteen mukaan luodaan silmäys myös esimerkiksi sosiaalitiloihin, eniten käytössä oleviin sisäänkäynteihin, rakennuksen ylä- ja alapohjaan sekä mahdollisiin energian kulutuksen kannalta säästöpotentiaalia sisältäviin toimialakohtaisiin prosesseihin.

Katselmus päättyy loppukeskusteluun, jossa esitellään ensikäden havaintoja ja löydettyjä parannuskohteita. Katselmoija kyselee vielä tarkennuksia sekä ohjeistaa välittömistä säästötoimista.

 

Energiasuunta-raportti

Kenttäkatselmuksen jälkeen palvelun toteuttaja laatii kohderaportin ja toimittaa sen yritykselle mahdollisimman pian. Raportti koostuu seuraavista osa-alueista:

 • Perustiedot katselmuksesta ja kohteesta lähtötietoineen.
 • Toimenpideohjelma eli katselmuksen pohjalta löydetyt säästötoimenpiteet investointeineen.
 • Energiankulutuksen kuvaajat lähtötietojen ja normituksen mukaan.
 • Katselmuksessa läpikäydyt kiinteistöenergian osa-alueet sekä tehdyt havainnot.
 • Dokumentaatio loppukeskustelusta.

 Katso esimerkkiraportti

Palaute

Palvelun toteuttamisen jälkeen Ilmastoinfo lähettää yritykselle palautekyselyn.