Energiasuunnan kehitystyö

Ekokompassin Energiasuunnan kehittäminen alkoi vuonna 2012 Helsingin kaupungin ympäristökeskuksessa. Kevyt ja huokeahintainen energiakartoitus nähtiin tarpeelliseksi, sillä:

  • etenkin pienemmiltä yrityksiltä puuttuvat usein taloudelliset ja henkilöresurssit edistää energiatehokkuutta,
  • useimmissa yrityksissä on paljon tunnistamattomia mahdollisuuksia tehostaa energiankäyttöä,
  • energiahintojen noustessa energiatehokkuuden parantamisella on yhä enemmän merkitystä liiketoiminnan kulujen karsimisessa.

Kehityshanke sai rahoitusta Uudenmaan liiton maakunnan kehittämisrahasta sekä Helsingin ja Vantaan kaupungeilta.

Energiasuuntaa pilotoitiin kahdeksassa pk-yrityksessä Helsingissä, Vantaalla ja Hyvinkäällä. Palvelu vastasi pilottiasiakkaiden odotuksia hyvin tai erittäin hyvin saaden keskimäärin yleisarvosanan 4/5. Malli kehitettiin nykyiseen muotoonsa piloteista saatujen kokemusten perusteella.

Kehitysprojektin jälkeen Energiasuunnan vetovastuu annettiin Ilmastoinfolle ja palveluntarjoajiksi valittiin kokeneet alan yritykset:

  • Are Oy
  • Caverion Suomi Oy
  • Enegia Group Oy
  • Rejlers Oy

Katso millaisiin kohteisiin Energiasuunta soveltuu ja miten se tilataan.