Hyödyt

  • Edullinen ja helppo teettää.
  • Selkeämpi kuva energiankulutuksesta.
  • Helpot energiansäästöratkaisut esille.
  • Energia-asiantuntija paikanpäälle.
  • Käytännönläheinen raportti yrityksen energiankäytön tilanteesta. Raportissa kuvataan kiinteistön merkittävimpiä energiatehokkuuden puutteita ja parannusehdotuksia. Katso esimerkkiraportti.
  • Palvelun avulla tavoitellaan vähintään 5-10 %:n säästöpotentiaalin tunnistamista asiakkaan energiakustannuksissa.
  • Energiatehokkuuden parantaminen edistää sekä ilmastotavoitteiden saavuttamista että yrityksen kustannustehokkuutta.
  • Usein energiatehokkuuden parantaminen parantaa myös työskentelyolosuhteita.